Det nye styret i arbeid

Det nye styret i arbeid

25.10.22 14:16 av Oddbjørn Farkvam

Historielagets nye styre hadde sitt første møte en kveld tidlig i mars. Møtet var lagt til Bygdesamlinga i 1880-bygget på Hagen skole. Blant flere saker styret gjennomgikk, var program for Historielagets arrangementer i år og spesielt praktiske forberedelser til de to nærmest forestående foredragene. Det gjelder foredrag av Bjørn Elgstøen torsdag 31. mars om «Krigen; skolegang; folk og liv i Hakadal i 1940-åra». Møtet holdes i Hagen skole, og blir annonsert.

Les mer