Alle er velkommen til å bli medlem!

For å bli medlem gjør du følgende:

1) Send mail til joranders1@gmail.com, oppgi: Navn, telefonnr. og postadresse, og at du ønsker å bli medlem. 
Deretter vil du få en bekreftelse.

2) Betal medlemskontingenten til vår bankkonto 1295 20 02986. Denne er for 2023 på kr 250,- pr. år.

Så enkelt er det!

Hvorfor medlemskontingenten er satt til kr 250 per år?
Nittedal Historielag og alle medlemmene våre er med i Romerike Historielag. 
Vi er også tilknyttet Landslaget for Lokalhistorie. Gjennom det får vi momsfritak.
Av vår kontingent på kr 250 per år, går kr 150 til Romerike Historielag og kr 20 til Landslaget for Lokalhistorie. 

Vi faktureres etter antall registrerte medlemmer per 31.12. 

Romerike Historielags medlemsblad, «Skytilen», utkommer med 4 trykte og digitale utgaver årlig. 

Papirutgave sendes alle medlemmene.   

Gjennom Romerike Historielag får vi tilgang til tjenester som letter driften av laget vårt. Det gjelder medlemsregister, dokumentarkiv for styret og publiseringsverktøy med server til lagets nettsider.