Skytilen er Romerike Historielags medlemsblad, og første nummer ble utgitt i 1983. Bladet har utkommet med fire nummer pr. år, men to i 2020. 

Her finner du et arkiv over Skytilen som er lokalisert hos Romerikes historielags hjemmeside: Skytilen arkiv.