Nittedal bygdesamling ligger i 1880-bygget ved Hagen skole.


Her har vi samlet mer informasjon med lenker:

 

HVA NITTEDAL BYGDESAMLING VISER

Den gamle skolebygningen fra 1880 står sammen med låve og stabbur i et område av trær og
jord. Utemiljøet forteller om livet på denne skolen. For læreren, som i sin tid bodde og
underviste i skolebygget, dyrket jorda og hadde dyr i driftsbygningene. Gårdsdriften var i naturlig
sambruk med skoleelevenes uteområde. 

Nå er uteområdet viktig for Bygdesamlingens besøkende. Det forbereder og gir en naturlig
inngang til bygdesamlingens utstillinger. 

Grunnstammen i bygdesamlingen er Hans Evensens gave til Nittedal kommune i 1974. Samlingen
består i hovedsak av gjenstander knyttet til livet på et småbruk før elektrisiteten kom. Her er
redskap for jord- og skogbruk, utstyr for melk- og kjøttproduksjon. Tekstilrommet har utstyr for
lin- og ull-produksjon. Her er en vev, enkle symaskiner, vaskestamp og klesruller. Gjenstandene
forteller om det mangfoldige arbeidslivet menneskene utførte da naturalhusholdningen var
normen.  

Hans Evensen ønsket et egnet sted for de 447 gjenstandene han hadde samlet. Kommunen
hadde da ingen god løsning for å vise samlingen. Derfor ble det lagring og flyttinger for
gjenstandene.

I september 1995 ble Nittedal Bygdesamling åpnet i Mølleparken på Rotnes.
Den viste deler av Evensens samlinger, en betydelig skisamling og gjenstander
fra Reidar Bekkens private håndverksamling.

Men Evensens gave skulle få hus med tun etter 34 år.
Rune Winum, i kommunens kulturetat, tok ansvar for en permanent løsning for bygdesamlingen i 2008.
Den gamle 1880-bygningen, Hagen skole, ble stilt til disposisjon for Nittedal Bygdesamling.

Dette har vært en god løsning. Her er det samspill mellom ute- og inne-området.
Bygdesamlingen viser nå i tillegg til Hans Evensens gave, flere delsamlinger.
 

Kjelker og skiRedskap

Kontor KruttverketSkolestue

(Flytt musa til bildet for bildetekst)

Den største delsamlingen er Skirommet: Her vises en stor samling av ski, skaffet til veie av Ivar
Halvorsen og Odd Martinsen. Utstillingen viser bredden av ski- og lokal skikultur. Her er over
hundre år gamle treski med vidjebindinger, til lette ski i alternative materialer. En samling med
fotografier av bygdas kjente skiløpere fyller veggene og skaper gode fortellinger omkring
sportsgrenen. 

Bygdesamlingen inneholder også gjenstander fra Reidar Bekkens private håndverkssamling: Den
viser gjenstander fra møbeltapetserverksted, urmakerverksted, snekkerverksted, radio og TV-
verksted, skomakerverksted og kontormiljø. 

Nitedal Krudtverk er representert med noen gjenstander, og man kan også finne Flanimopeder
produsert i Nittedal.

Et rom er skolestue med en pult, stol og bord i ett, møbelet med plass for blekkhus og penn. Et
lite bibliotek og et trø-orgel hører også til i klasserommet. 

I 2010 laget Marit Aabel utstillingen «Jernet i bygda vår» på oppdrag av kultursjefen. Nittedal
historielag hadde da kjøpt en etasjeovn på auksjon i København, støpt på Hakedals Jernverk i
1773. Ovnen ble deponert i bygdesamlingen, og er utstillingens hovedverk. Med jernet som
tema, viser utstillingen jernutvinning fra myrmalm til bergverk med ulike smelteovner fra
blesterovn til masovn. 

Hakedals Jernverk preget Hakadal i over firehundre år.  

Formidling: Nittedal bygdesamling tar imot kommunens 4. klassinger hvert år, et tilbud gjennom
den kulturelle skolesekken. 

Det arrangeres åpne dager hvor folk inviteres til bygdesamlingen til glede for fellesskap og
historisk bevissthet.  

Historielaget har sine styremøter på det gamle kjøkkenet fra Skøyen gård fra 1700-tallet (bildet). 

April 2024 - Marit Aabel/Jorunn Andresen