Østfold har mye å by på

Østfold har mye å by på

Etter en opplevelsesrik tur til tre av østfoldbyene, kan 31 historielagsmedlemmer slå fast at Østfold har mer å by på enn vi i nabofylket vanligvis tenker over.

Les mer
Bevaringsverdige Rotnes Bruk midt i et pressområde

Bevaringsverdige Rotnes Bruk midt i et pressområde

Gjennom mer enn 30 år har eierne av Rotnes Bruk arbeidet mange og lange dager for å ta vare på en stor og gammel bygningsmasse. Det er alltid er mer som venter, sier de, men hele gården framstår i dag som vakker - et helhetlig godt bevart kulturminne.

Les mer
Samekofta har vi beholdt, språket ble borte

Samekofta har vi beholdt, språket ble borte

Sterke opplevelser under evakueringen fra Finnmark og en god mottakelse i Hakadal, til og med et besøk av kong Haakon, utgjør ytterpunktene i historien om to sjøsamiske familier som ble bosatt på Aas gård under krigen.

Les mer
Omfattende bergverksdrift i Nittedal

Omfattende bergverksdrift i Nittedal

Få steder på Østlandet har så mange jaktet etter den store malmåra som i Nittedal. Over en fireårsperiode helt opp til 1900-tallet ble det søkt i gruver og skjerp etter forskjellige metaller.

Les mer
Gjenvalg og ros på årsmøtet

Gjenvalg og ros på årsmøtet

Onsdag 28. februar 2024 holdt Nittedal Historielag sitt årsmøte i Lillesalen i Flammen. Etter å ha presentert årsmelding og regnskap for 2023 og programmet for 2024-25, fikk styret ros og applaus fra omkring 50 deltakere.

Les mer