Langs Ørfiskebekken finner man en rekke minner etter Nittedal Kruttverk som drev sin farlige og spennede virksomhet i en årrekke.

Du finner restene ved å ta av grusveien som går fra Kvernstuveien som er merket «Sinober 3,5 km». Gå over brua og gå deretter oppover slakt mot høyre. Etter hvert kommer man opp i en trang dal hvor det over alt finnes mange spor etter det gamle Kruttverket.

Stien er nå godt merket, og området har blitt ryddet for at man lettere skal få gjort seg kjent med dette området.Underveis er det satt opp skilt med informasjon om bygningene og om hva de ble brukt til.Det er dessverre ikke så mange spor igjen etter Kruttverket som man kan ønske, men man kan enkelt forestille seg spenningen rundt den farlige produksjonen av krutt. Vi anbefaler at du tar turen gjennom området, og avslutter med en stopp ved den vakre Vågedammen.

Området rundt og overfor dammen har i mange år hvert preget av stygge og forfalne bygninger. et har blitt gjennomført en storstilt utbygging av boliger i området i kruttverket så nå er det bare kulturhstoriske minner tilbake.

I forbindelse med regulering av Kruttverket ble det foretatt arkeologiske forundersøkelser for å se om planen om utbygging av området kom i konflikt med automatisk fredete kulturminner. Det ble i forbindelse med undersøkelsen funnet tre kullmiler fra nyere tid (etter 1537) belliggende på tomten der den tidligere direktørboligen stod.

Kruttverket har fått sin egen venneforening som jobber ihrdig med å utbedre området. Det ble høsten 2019 gitt ut en praktbok om kruttverkets historie som du kan få kjøpt hos oss. Se under fliken Publikasjoner og  Våre bøker.