På Nittedal bibliotek vil du finne disse bøkene, og mye mer

Besøk bibliotekets hjemmeside og søk deg frem nittedal.arena.axiell.com

*Bygdeboka – Gårds- og slektshistorie 
Bind I Nittedal – Bind II Hakadal - B. Kirkeby
Bygdepreik - Lone Hansen  mangler
*Døli/Løstad gjennom tidene – ved flere
*En blomstringstid for Hakadals jernverk  – Bjørn M. Elgstøen
*Epoker av Nittedals historie – B. Kirkeby
*Forvalter Nicolaus Magnus Widerberg (1777-1841),
*Fra Ullevoldsæter til Blå-skia – I. Halvorsen
*Freden, våren og Varingen : Varingen 1946-1996 – T. Christophersen
*Gamle hus i Nittedal – Miljøverndep.
*Gjelleråsen I.F. 50 år, Jubileumsskrift
*Hagen skolekrets 150 år
*Hakadal kirke 400 år- Christophersen, Kolberg, Aabel m flere
*Hakadalsfeltets historie 1946-1960 – O. Ødegård
*Historien om Nitedals Krudtværk - Nitedals Krudtværks Venner
*Høgt opp i Hakadalen – Knut Røsjø
*Idrettsglede i 100 år, Hakadal Idrettslag – Tom Christophersen
*Kirkeby skole 100 år – A. Th. Tandberg
*Krigsår i Nittedal 1940-1945 – P. Ruud
*Markaleksikon for Nitedal - K. Tveøy og E. Andrew
*Matias skytters historier –  P.C. Asbjørnsen
*Milorg område 1211 Nittedal og Hakadal-Fleischer
*Naturgrunnlaget i Nittedal – O. Prestvik
*NIL Nittedal Idrettslag 100 år 
*Historien om Nitedals Krudtværk - Nitedal Krudtværks venner
*Nitedals Tændstikfabrik - Kai Jensen
*Nittedal – kommunen med den grønne dalen - Kai Jensen
*Nittedal kirke – Ruud – Christophersen – Klafstad
*Nittedal kommune i 150 år – T. Christophersen
*Nittedal og Hakadal bondelag 1882-1982 – T. Christophersen
*Nittedal og Hakadal gjennom tidene – B. Kirkeby
*Nord i Hakadal, hefte og kart – Gundersen, Røsjø, Andersen
*Nordmarka og Nordmarksgodsets historie – O.L. Lange
*Nordmarka. Eventyr og Eldorado – J. Dahl
*Nordmarksfolk. Plasser og slekt gjennom 300 år – E.C. Aabel
  
 Omneliv og skogsliv: Minner fra Hakedalsverk og skogene rundt-Knut Røsjø
 
*På dans i Hakadal og Nittedal - Bjørn M Elgstøen
På sjø - i skog og land etter krigen - Knut Røsjø  mangler
*Romeriksåsene – Thor Sørheim
*Rotnes skole i 150 år – O.J. Berg
*Søndre Nittedal Prestegjeld – S. Christie
*Søndre Nittedal: Glimt fra de siste hundre år – P. Ruud
  
 * Teglverket på Hakedal verk - Knut Røsjø
*Ut på tur - Per Kristen Gisleberg
*Verneverdige kulturminner og kulturhistoriske miljøer – Miljøverndep.
*Aas gård og Råsjøen.                                                                                                               Historien om Nils og Ingeborg Fearnley - Tom Christophersen