Denne siden er ikke fullstendig og under revisjon!

* Bygdeboka – Gårds- og slektshistorie 
   Bind I Nittedal – Bind II Hakadal
   B. Kirkeby 

* Nittedal og Hakadal gjennom tidene 
   B. Kirkeby

 * Epoker av Nittedals historie 
    B. Kirkeby

* Nittedal kommune i 150 år 
   T. Christophersen

* Naturgrunnlaget i Nittedal 
   O. Prestvik

* Nittedal og Hakadal bondelag 1882-1982 
   T. Christophersen

* Verneverdige kulturminner og kulturhistoriske miljøer 
   Miljøverndep.

* Gamle hus i Nittedal 
   Miljøverndep.

* Nordmarksfolk. Plasser og slekt gjennom 300 år 
   E.C. Aabel

* Nordmarka og Nordmarksgodsets historie 
   O.L. Lange

* Aas i Hakadal

* Matias skytters historier 
   P.C. Asbjørnsen

* Nordmarka. Eventyr og Eldorado 
  J. Dahl

* Søndre Nittedal Prestegjeld 
   S. Christie

 * Søndre Nittedal: Glimt fra de siste hundre år 
    P. Ruud

* Nitedals Krudtværk A/S

* Fra Ullevoldsæter til Blå-skia 
   I. Halvorsen

* Nittedal kirke 
   Ruud, Christophersen, Klafstad

* Hagen skolekrets 150 år

* Rotnes skole i 150 år 
   O.J. Berg

* Kirkeby skole 100 år 
   A. Th. Tandberg

* Freden, våren og Varingen : Varingen 1946-1996
   T. Christophersen

* Krigsår i Nittedal 1940-1945 
   P. Ruud

* Milorg område 1211 Nittedal og Hakadal
   Fleischer

* Gjelleråsen I.F. 50 år, Jubileumsskrift

* Hakadalsfeltets historie 1946-1960 
   O. Ødegård

* Høgt opp i Hakadalen 
   Knut Røsjø

* Forvalter Nicolaus Magnus Widerberg (1777-1841)
   
En blomstringstid for Hakadals jernverk 
   
Bjørn M. Elgstøen

* Idrettsglede i 100 år, Hakadal Idrettslag 
   T. Christophersen

* Nord i Hakadal
   Gundersen, Røsjø, Andersen

* Døli/Løstad gjennom tidene 

* Romeriksåsene 
   Thor Sørheim   ved flere

* Nittedal – kommunen med den grønne dalen
   Kai Jensen

*
 NIL Nittedal Idrettslag 100 år