Velkommen til Nittedal Historielags nettside.

Velkommen til Nittedal Historielags nettside.

Publisert av Oddbjørn Farkvam den 28.08.22. Oppdatert 03.07.23.

Nittedal Historielag ble stiftet i 1953 og er medlem av Romerike Historielag. Laget har ca. 200 medlemmer.
Gjennom turer, møter, kurs og publikasjoner ønsker laget å gjøre folk kjent med bygda og bygdas historie.
Historielaget arrangerer også turer til Oslo og nabobygdene.


For medlemmer arrangeres en årlig sommertur som går over en langhelg rundt månedsskiftet mai/juni.
Turen kan gå til utlandet såvel som i Norge. 

 

Alle er velkomne til å delta på våre åpne arrangementer.