OLDTIDSVEIENE, GAMLE HADELANDSVEI OG BYGATA

OLDTIDSVEIENE, GAMLE HADELANDSVEI OG BYGATA

Publisert av Per Bjørn Lotherington den 27.04.22. Oppdatert 27.10.22.
Stidoktor Ståle Pinslies metode
Etter år med leting og merking av stier og ferdselsveier gjennom marka, har hakadølingen Ståle Pinslie (81) status som en universitetsdoktor i gamle ferdselsveier. Onsdag kveld forteller han om sine metoder i et åpent møte i Flammen.
Han begynte med stirydding og merking nær hjemstedet sitt i Hakadal. Det gjaldt rydding og vedlikehold av det store stinettverket i Varingskollen. Snart fattet han interesse for de gamle setrene bak Varingskollen. Med et kart fra 1750 til hjelp, fant han spor av dragonenes vei over Hakedals verk og videre mot opplandene.
Senere førte jakten etter gamle ferdselsveier ham oppover til Hadeland. Det har resultert i at «Bygata» som går fra vestre Hadeland og Gamle Hadelandsvei som går fra østre Hadeland til Bjørvika i Oslo, nå er nedtegnet på kart i Riksantikvarens database. Stiene er også merket på kartene i turappen UT.no.

Av spesiell lokal interesse er oppdagelsen av vadestedet ved Kongsvang, som markerer det vi i dag kaller et samferdselsknutepunkt. Der møtes Gamle Bergensvei, den gamle Hadelandsveien, oldtidsveien fra Smålenene, dagens Riksvei 4 og Gjøvikbanen.

Les en god presentasjon av Ståle og arbeidet hans i Varingen https://www.varingen.no/stale-kunne-tatt…/f/5-92-250692

 

Du kan se et opptak av foredraget her: