Kjenn din bygd – omvisning på Rotnes Bruk

Kjenn din bygd – omvisning på Rotnes Bruk

Sammen med Fortidsminneforeningen Nittedal og Hakadal inviterer vi til omvisning på Rotnes Bruk
tirsdag 14. mai kl 18.00.

Margaret Lie Wessel og Andreas Wessel forteller om bygningene og driften av gården før og nå.

 

Kort om Rotnes Bruk

Rotnes Bruk er et gammelt storgårdsmiljø med bygninger tilbake til 1700-tallet. Det blir drevet
ordinært jordbruk og skogbruk i tillegg til selskapslokaler, oppstalling av hester og diverse utleie.

Gården har hatt stor betydning for utvikling av Rotnesområdet, og har siden 1500-tallet hatt
nær tilknytning til elva. Her var det kverner, fløting av tømmer, sagbruksdrift, mølle og kraftproduksjon.

Helheten i eiendommen er unik. Bruket er fortsatt intakt, med næring nede ved Nitelva,
gårdsmiljøet, jordveien og husmannsplassene opp mot bebyggelsen. 

Rotnes Bruk ligger innenfor hensynsone bevaring, og eierne legger stor vekt på bevaring at
kulturlandskapet og bygningene.

Alle er velkommen!

Parkering på gården.