Husk årsmøtet og det åpne møtet onsdag!

Husk årsmøtet og det åpne møtet onsdag!

Publisert av Per Bjørn Lotherington den 14.02.23.

Onsdag kveld arrangerer vi Nittedal Historielags årsmøte i Lillesalen i Flammen. Etterpå er det åpent møte der vi samtaler om Fortidsminneforeningen og Historielaget, likheter og samarbeidsmuligheter. 

 

Det følgende er en presentasjon av det åpne møtet:

  

Etter 69 års virksomhet med formidling av lokalhistorie, fikk Nittedal Historielag i fjor en foreningskollega i Fortidsminneforeningen Nittedal og Hakadal. 

 

Nå har Fortidsminneforeningen lagt bak seg sitt første ordinære driftsår, mens Historielaget går inn i sitt 70. år. 

Begge er opptatt av lokalhistorie, kulturvern og kulturminner, men hva er forskjellen mellom dem? Det skal de snakke nærmere om onsdag kveld i et åpent møte som arrangeres i Lillesalen i Flammen etter Historielagets årsmøte. 

 

Hus og folk i hus 

De kan sies å ha forskjellige innfallsvinkler til arbeidet med lokalhistorien og kulturminner. Litt forenklet kan vi si at Fortidsminneforeningen er opptatt av det bygde miljø, mens Historielaget er opptatt av folk som brukte bygningene, som bodde og arbeidet der. 

To eksempler fra lokalavisa det siste året, beskriver denne forskjellen. I desember formelig jublet Fortidsminneforeningens leder Margret Lie Wessel da Bane NOR endelig fikk på plass igjen godshuset på Nittedal Stasjon. Det er et bygg fra stasjonen var ny og sannsynligvis tegnet av arkitekten som også tegnet stasjonsbygningen. Den er viktig for både kommunens og stasjonens historie, sier Lie Wessel til Varingen. 

I desember kunne også Historielaget presentere det som laget er både stolt og glad for: Historisk kalender for 2023. Den handler om dansemusikere og sang- og musikklag som har vært en viktig del av bygdas kulturliv og gledet tusenvis av bygdefolk gjennom tidligere årtier. 

 

Godt samarbeid for bygdetunet

Historielaget og Fortidsminneforeningen arbeider for øvrig godt sammen i Interimsstyret for bygdetun ved Hagen skole 1880. Det felles målet er å bevare det historiske miljøet med den gamle skolebygningen, hagen, låven, stabburet og skolejordet som et offentlig bygdetun og bygdesamling til glede for unge og gamle i dag og mange år framover. 

 

Fire jubileumsmarkeringer 

Nittedal Historielag arrangerer sitt årsmøte i forkant av det åpne møtet. Laget kan se tilbake på et aktivt år med en rekke arrangementer. I jubileumsåret vi nå går inn i, har Historielaget planer om en festmiddag og tre foredragsmøter som alle skal se tilbake på livet i bygda på 1950-tallet da laget ble stiftet. Det skal handle om hverdagslivet, skolevesenet, gardsdrift og skihistorie.

 

Bilde: Fortidsminne_sept_2022

Fortidsminneforeningen arrangerte i september møte og byggeskikkvandring om «Ditt verdifulle nabolag». Mange av Historielagets medlemmer var med. Arne Iversen fortalte om oppvekst i Nittedal Stasjonsområde.