Historisk lederskifte i Historielaget 13.02.2022

Historisk lederskifte i Historielaget 13.02.2022

Publisert av Oddbjørn Farkvam den 13.02.22. Oppdatert 05.12.22.

Christophersen og Skøyen ble behørig takket og overrakt gaver og blomster fra det øvrige styret og til stående applaus fra nesten 50 deltakere på møtet.Som nytt styremedlem ble Rune Winum valgt. Oddbjørn Farkvam ble gjenvalgt som styremedlem, mens styremedlem Jorunn Andersen ikke var på valg.  
Blant varamedlemmene gikk Marit Aabel ut, og ble erstattet av Erling Birkedal. Thorleif Henriksen tok gjenvalg.

Turer og omvisninger i koronaåret
Lagets årsmelding viser at pandemien la en demper på de planlagte aktivitetene, særlig i første halvår i fjor. Årsmøtet 3. juni ble det første ordinære møtet. Etter årsmøtet holdt Arne Iversen foredraget ”Om å vokse opp i Nittedal på 1950-tallet”. Møtet hadde over 80 deltakere. Senere ble det arrangert flere omvisninger i Oslo og Søsterkirkene på Hadeland. I et medlemsmøte i slutten av oktober holdt Espen Finstad foredrag om brearkeologi for vel 80 deltakere.
Historielagets julemøte inneholdt et lysbildeforedrag av Trygve Elgstøen Nielsen om Aas og Råsjøen, Nils og Ingeborg Fearnley og samlet omkring 40 deltakere.
Historielagets regnskap hadde et overskudd som hovedsakelig skyldes salg av en aksje i Varingen og momskompensasjon fra Landslaget for lokalhistorie.

I årsmeldingen fortelles det for øvrig om godt salg av historiekalenderen 2022. Den hadde tema landhandlerier og andre butikker. Laget er ellers engasjert i interimsstyret for Bygdetun ved 1880-bygget på Hagen skole og er sammen med Nitedal Krudtværks venner i ei gruppe som utreder mulighetene for å sette opp ei oppgangssag ved Ørfiskebekken.


Jorunn Andersen, Sigrunn og Tom Christophersen Gunor Skøyen og Tom Christophersen


Sigrunn og Tom Christophersen