Historisk kalender 2023

Historisk kalender 2023

Publisert av Oddbjørn Farkvam den 08.12.22. Oppdatert 10.12.22.

Mye er hentet fra Bjørn Elgstøens bok fra 2008; «På dans i Hakadal og Nittedal». 

Årets kalenderkomite har bestått av Thorleif Henriksen som ansvarlig, samt Tom Christophersen og Bjørn Elgstøen. 

Stein Tore Thorsteinsen har stått for bildebehandling og Kristin Møller Thorsteinsen for layout. 

Kalenderen er å få kjøpt i bokhandelen på Mo, hos Lille Pernille på Hagan og på biblioteket i Flammen.

Styremedlemmene selger den også og kan kontaktes, se under OM OSS-STYRET

Prisen er kr. 150, og beløpet kan vipses oss, 59756.