Gjerdrum Historielag på ryggsekktur til Hakadal

Gjerdrum Historielag på ryggsekktur til Hakadal

Publisert av Per Bjørn Lotherington den 02.07.23. Oppdatert 06.07.23.

En fin kveld i mai tok Historielaget imot Gjerdrum Historielag til omvisning på Hakadal Verk.

 

Lokallaget fra den andre sida av Romeriksåsen arrangerer ryggsekkturer til forskjellige mål der
det gis en fortelling om stedet. Denne gangen gikk turen i biler, og 40 deltakere spaserte det siste
stykket fra parkeringsplassen ved Hakadal stasjon til Verket der de ble møtt av Marit Aabel og Bjørn
Elgstøen som på beste måte kunne berette historien om verket.

 


 

Inne på tunet fortalte Marit Aabel og Bjørn Elgstøen om de forskjellige bygningene.

 

I ettermiddagssola ved den gamle klokkerstua fortalte de to om jernverkets historie og om egen
oppvekst der. De fortalte om jernverket og Greveveien, om gårdsdrift, et stort antall arbeidsfolk
og husmannsplasser, blant andre de som ennå ligger langs Holmsida som et verdifullt kulturminne.

 


 

Teglverket fra 1750 omgitt av vårgrønne løvtrær. 

 

Her nede ved verkensdammen ligger på rekke klokkerstua, snekkerstua og smia. På den andre sida
av dammen ligger teglverket som skriver seg tilbake til 1750.

 

Selve jernverket lå nedenfor fossen, men alle spor etter det er slettet i dag.  

Følget gikk opp og inn på tunet. Der fortsatte orienteringen mens gjestene på vant turvis skjenket
kaffe fra medbrakte termoser og delte rundhåndet av turprovianten. Aabel og Elgstøen fortalte
om hovedbygningen som er fra 1780, som er restaurert og til dels ombygd de siste åra, bestyrerboligen
fra 1750, låven fra 1877.

 

 

Hovedbygningen fra 1780 (t.h.) som er modernisert i det siste, og bestyrerboligen fra 1750.

 

Mange eksemplarer av Bjørn Elgstøens bok «En blomstringstid for Hakadal Jernverk» ble med
de besøkende tilbake til den andre sida av Romeriksåsen.

Les mer om Hakadal Verk

 

Går malveien i oktober

Gjerdrum Historielag forbereder enda en tur inn i vårt nærområde. I oktober går turen på malmveien
som gikk fra ei av gruvene i Gjerdrum, øst for Spikertjern, til Hakadal verk.

Vi annonserer turen når den nærmer seg.