Foredrag om Gjellestadskipet 13.02.2022

Foredrag om Gjellestadskipet 13.02.2022

Publisert av Oddbjørn Farkvam den 26.10.22. Oppdatert 05.12.22.

Etter årsmøtet ble det avholdt et foredrag av arkeolog Lars Gustavsen fra NIKU (Norsk Institutt for Kulturminneforskning) om funnet av restene etter et vikingskip på Gjellestad i Halden i 2018.  

Ved hjelp av georadar har Kulturhistorisk museum, UiO gravd fram og dokumentert skipsrestene. Det finnes en mengde informasjon på nettet og her er et eksempel.