En epoke er over – Minneord om Tom Christophersen

En epoke er over – Minneord om Tom Christophersen

Publisert av Per Bjørn Lotherington den 03.07.23. Oppdatert 16.09.23.

Fra Tom flyttet til bygda i 1972 var han engasjert i Nittedals historie, og fra 1983
til 2022 hadde han ledervervet i Nittedal Historielag. Det siste året fortsatte han
som styremedlem.

Han har i disse 40 årene betydd så mye, fått til så mye, rukket over så mye.

Det har vært et aktivt lag; månedlige styremøter, i tillegg til regelmessige åpne møter
for medlemmer og interesserte – der Tom selv ofte var foredragsholder, han har holdt
kurs, og det har vært utflukter til Oslo og nabokommuner. Opprinnelig ble møter holdt
privat. Muligheten til å holde møter i andre lokaler ga anledning til større medlemsaktivitet
og flere temaer.

Tom har tatt oss med på reiser i inn og utland (omtrent 60 ganger).   Turen nå i pinsen
til Sør- og Vestlandet var Toms initiativ.

Medlemstallet vokste fra under 100 og toppet på det meste 310.

 

Historiske kalendere på Toms initiativ

I 1992 tok Tom initiativ til utgivelse av historisk kalender for Nittedal og Hakadal.
Et viktig dokument i bilder og tekst om lokalhistorie. For mange er kalenderen blitt
et samleobjekt.

Gjennom laget er det fra 1998 utgitt 13 lokalhistoriske bøker i skriftserien. Den siste
er Toms store bidrag; Aas gård og Råsjøen - Historien om Nils og Ingeborg Fearnley.  

Kalendersalg og bøker har gitt laget god økonomi.

 

På Historielagets jubileumsfest i mars ble Tom Christophersen overrakt
Romerike Historielags hederstegn av styreleder Tom Ola Halvorsen.

 

Tom var superflink til å formidle historien på en måte som fikk oss til å lytte
interessert. For mange har arrangementene vært en møteplass for folk i bygda
der vi har lært mye samtidig som vi har hatt det artig sammen.

For Tom var det sosiale viktig. Møter med kaffe og bakverk skapte en god prat
mennesker imellom.

 

Gleden av å formidle

Hvordan fikk Tom dette til i alle disse årene, i kombinasjon med yrkesliv, politikk,
forfatterskap og mye annet?

Vi tror drivkraften var gleden han hadde av å formidle, og interessen han hadde
for folk og historier.

Tom var alltid nøye med kilder. Han hadde kunnskapen, arbeidskapasiteten,
et stort nettverk, evnen til å skape interesse og trekke andre med i et samarbeid.
Og han hadde gjennomføringsevne.

Og så hadde han Sigrunn.

Sigrunn var Toms ankerfeste. De var ett i alt.

Historielaget har mye å takke Sigrunn for. Hun spilte en uvurderlig rolle i Toms
arbeid. Alltid blid, imøtekommende og til stede. Hennes alltid iherdige innsats
i forbindelse med møter og all reisevirksomhet har betydd mye for Historielaget.

 

I respekt og takknemlighet takker vi for alt Tom var for Nittedal Historielag.

Tom gikk ikke ut av Historielaget - Tom gikk ut av tiden

 

For Nittedal Historielag
Gunor Skøyen og Jorunn Andersen