70 års jubileum fredag 24. mars.

70 års jubileum fredag 24. mars.

Publisert av Per Bjørn Lotherington den 12.04.23. Oppdatert 12.02.24.

Historielaget hedret sine seniorer

 

Nittedal Historielag hedret seniorene sine da laget feiret 70 års jubileum fredag 24. mars. 

 

Omkring 50 medlemmer var med på festmiddagen, som hadde ordfører Inge Solli med frue,
og leder i Romerike Historielag, Tom Halvorsen, som hedersgjester.

Som ett av høydepunktene ble seks av medlemmene hedret for at de i mange år har bidratt
til at historielaget kan oppfylle sitt primære formål som er å formidle den lokale historien

De har vært med og skrevet bøker, artikler i det som etter hvert er blitt 13 bøker, bidratt
med artikler og bilder i 32 historiske kalendere som Historielaget har utgitt de siste tiåra,
holdt foredrag og omvisninger som laget har arrangert. De er dessuten aktive bidragsytere i
årets program.

Fem av de seks seniorene var med på festen og ble overrakt en blomsterbukett til en fortjent
varm applaus. Det er Tom Christophersen, Gunor Skøyen, Marit Aabel, Bjørn M. Elgstøen og
Halvor Gundersen. Sjettemann er Knut Røsjø som beklageligvis ikke kunne delta i festen. 

 

Romerikes hederstegn

Gunor Skøyen og Tom Christophersen ble også overrakt Romerike Historielags hederstegn
med diplom. De har begge vært aktive i styret i flere tiår, Gunor Skøyen hadde vært
styremedlem i 50 år da hun gikk ut av styret på årsmøtet i fjor. Tom Christophersen hadde

vært styremedlem og leder i 38 år da han gikk av som leder. Han fortsatte som styremedlem
og ble på årsmøtet i februar i år gjenvalgt som styremedlem for to nye år. 

Nittedal Historielag har ikke selv hederstegn i sine lover. 

 

Lokalkunnskap og formidlingsglede

Ved overrekkelsene la Romerike Historielags leder, Tom Halvorsen, vekt på Gunor Skøyens
store lokalkunnskap og gode kjennskap til mennesker i bygda, noe som vært til god nytte i
arbeidet med program for møter og aktiviteter, bokutgivelser og historiske kalendere.  

Om Tom Christophersen trakk han fram at han har stor formidlingsglede kombinert med stor
kunnskap om lokal og nasjonal historie som har resultert i utallige foredrag og en lang rekke
bokutgivelser. 

Den siste og største boka han har skrevet, er «Historien om Aas gård, Nils og Ingeborg
Fearnley». Den kom ut på Dreyer forlag i 2020. Det er ei praktbok og er lagets største
salgssuksess. 

 

Første av fire jubileumsarrangement

Festmiddagen var den første av i alt fire arrangementer som handler om Historielagets
jubileum. 

Lone Elisabeth Hansen holdt et kåseri over temaet for kvelden, Nittedal på 1950-tallet. Hun
hadde lest gamle årganger av Varingen og funnet grunnlag for mange anekdoter om
hverdagslivet i bygda på den tida Historielaget ble stiftet. Hun har en god og fornøyelig
fortellerstemme som mange vil kjenne fra barne- og ungdomserindringene hun ga ut for
noen år siden: «Bygdepreik – Nittedal på 1950- og 60-tallet». 

Med til markeringen hørte også et foredrag av Gunor Skøyen om Historielagets historie fra
det ble stiftet søndag 29. mars i 1953.  

 

Ordføreren sang takk for maten-talen 

Festmiddagen ble avsluttet med en takk for maten-tale som ordfører Inge Solli åpnet med
kraftfull sang, inspirert av italiensk opera. Han overrakte også blomster og gave til
Historielaget. 

 

Skole, gard og ski 

De tre neste arrangementene i markering av jubileet, er et møte 19. april som skal handle
om skolene og skolehverdagen slik fem personer som var elever på 1950-tallet, opplevde
det. Tirsdag 10. mai blir det så et møte om gardsdriften, og i november vil lagets julemøte
handle om skihistorie og den nye boka om Varingskollen 60 år. 

 Fem seniorer som ble overrakt blomster: (f.v.) Tom Christophersen,

Bjørn M. Elgstøen, Marit Aabel, Halvor Gundersen og Gunor Skøyen.
(Alle foto: Oddbjørn Farkvam)

 

 

Ordfører Inge Solli gratulerte og overrakte blomster og en
bokgave til Historielagets leder Per Bjørn Lotherington.
 

 

Her kan du se utdrag av Lone Elisabeth Hansens kåseri om
Nittedal på 1950-tallet.

(For bedre kvalitet kan du klikke på det lille tannhjulet og velge HD)

Kåseriet ble holdt som del av Nittedal Historielags 70 års festmiddag
24.mars 2023 i 
NIL-huset.