Historielagets engasjement på flere områder

 

Historielaget er engasjert i flere prosjekter som er mer eller mindre kjent. 

Det gjelder interimsstyret for Bygdetun ved Hagen skole 1880, prosjektgruppe for oppgangssag i Kruttverket og et prosjekt for å samle lokale stedsnavn. 

Medlemmer i laget er dessuten i gang med å digitalisere og arkivere eldre fotografier. 

 

Om de enkelte aktivitetene:

 

Interimsstyret for Bygdetun ved Hagen skole 1880, er et samarbeid mellom Historielaget, Fortidsminneforeningen, Hakadal KFUK KFUM speidere, Nittedal Teater og kulturetaten i kommunen, etablert i 2021. 

Per Bjørn Lotherington og Jorunn Andersen er våre representanter i styret. 

 


Hagen skole 1880

 

Formålet er å arbeide for at området ved den eldste skolebygningen, låven og stabburet på Hagen opprettholdes i kommunalt eie og utvikles til et levende bygdetun med bygdesamlinga som allerede er etablert i skolebygningen og aktiviteter av ulike slag knyttet til bygningen og tunet. 

Det er i løpet av interimsstyrets første år arrangert åpne dager med forskjellige aktiviteter som julegrantenning, friluftsgudstjeneste, Kom deg ut dagen (Turistforeningen) og enklere arrangement med kaffe- og vaffelsalg og åpen bygdesamling.

Flere medlemmer er engasjert i å oppdatere informasjonen som gis om de enkelte objektene i bygdesamlinga. 

Interimsstyret fortsetter arbeidet inntil skoleområdets videre framtid er avgjort. Det er ventet å skje i behandling av ny kommuneplan i løpet av våren 2023.

 


Aktiviteter på Bygdetunet

 

Prosjektgruppe for oppgangssag i Kruttverket

Prosjektet er utsatt på ubestemt tid

 


Skisse av oppgangssag

 

Gruppa ble nedsatt i 2021 av Kruttverkets venner og Historielaget i fellesskap og har to medlemmer fra hver organisasjon. Historielaget er representert ved Oddbjørn Farkvam som er prosjektets leder, og Per Bjørn Lotherington. Dag Helland Pettersen og Harald Aaneby er de to andre medlemmene. 

Prosjektgruppa skal utrede mulighetene for å bygge ei oppgangssag i Kruttverket, se på hva som skal til av tillatelser fra grunneier (kommunen), hvor ei sag kan legges og hva det vil koste å bygge og drive et slikt anlegg. 

Ideen om ei oppgangssag framkommer i et mulighetsstudie for området utarbeidet av Kruttverkets venner, og blir støttet av historielaget. Oppgangssaga har hatt stor betydning i bygdas historie fra de første sagene ble bygd med denne teknologien omkring 1600 til teknologien ble avviklet mellom 1850 og 1900.

 

Prosjekt stedsnavnsregistrering

 Dette er et prosjekt for å samle lokale stedsnavn som Språkrådet står bak.  Kommunen har invitert Historielagets medlemmer til å delta i prosjektet.