To sjanser til å høre Kjeller flyplass´ historie

To sjanser til å høre Kjeller flyplass´ historie

Kjeller flyplass i Skedsmo ble åpnet i 1912 og er en av verdens eldste flyplasser som har
vært kontinuerlig i bruk. Nå er den nedleggingstruet.

En engasjert prosjektgruppe i Lillestrøm Historielag og Skedsmo historielag arbeider
for å forhindre nedlegging. To ganger i vinter vil de presentere historien i
foredrag på Skedsmokorset og på Strømmen.

Skolefly på Kjeller i 1930-åra. (Foto: Leif Bøhn)

 

Stor betydning lokalt

www.lokalhistoriewiki.no skriver prosjektgruppa selv: – Prosjektgruppa vil bidra
til at fortellingen om dette eventyret kan få en samlet framstilling, og samtidig belyse
den betydningen som flyplassen har hatt for beboere og næringsliv i de tidligere
kommunene Skedsmo og Lillestrøm. Vi må her ta som utgangspunkt at den første
utgaven av Lillestrøm kommune (1908–1962) bare var fire år gammel da
flyplassen ble opprettet.

 

Foredragene holdes
torsdag 18. januar kl. 19 på Huseby, Skedsmo bygdetun i Husebyveien 9, på Skedsmokorset
og torsdag 22. februar kl. 19 i Strømmen bibliotek.