Omfattende bergverksdrift i Nittedal

Omfattende bergverksdrift i Nittedal

Publisert av Per Bjørn Lotherington den 08.03.24.

Få steder på Østlandet har så mange jaktet etter den store malmåra som i Nittedal. Over en fireårsperiode
helt opp til 1900-tallet ble det søkt i gruver og skjerp etter forskjellige metaller.

Bildet over er fra restene av kobbergruvene ved Kirkeby som ble drevet i to perioder,
rundt 1795 og 1908. (Foto: Rune Fjellvang)

– Allerede på 1500-tallet ble det søkt etter jernmalm i åsene rundt Hakadals Verk, gjerne med
bergkyndige tyskere sendt ut av kongen, forteller Rune Fjellvang. Den pensjonerte journalisten
kommer torsdag 14. mars til Lillesalen i Flammen for å fortelle om den mer eller mindre kjente bergverksdriften.

Den andre gruveperioden kom på slutten av 1700-tallet, mens Bernt Anker regjerte jernverket.
Han søkte etter blymalm og kobbermalm, noe han fant i Hakadal.
Så lå det meste i ro fram til slutten av 1800-tallet. Da utløste nye malmfunn en voldsom skjerpefeber
i Nittedal og hundrevis av skjerp ble registrert hos lensmannen og bergmesteren. Flere gruver ble tatt
opp, ikke minst i grenseområdene mot Nannestad og rundt Spenningsby, med sink som viktigste metall.


Legendene lever ­– er de sanne?

I en periode rundt 1910 jobbet over 100 mann i gruvene innpå åsene øst for Hakadal. Tysk, britisk
og svensk kapital ble pøst inn i et kortvarig eventyr. Sporene etter bergverkene finnes fortsatt. Noen er
godt kjent. Andre er i ferd med å bli spist opp av tidens tann.
Og historier og legender om noen av gruvene lever fortsatt. Alle er nok ikke like sanne.