Innholdsrikt program for 2024

Innholdsrikt program for 2024

Besøk til Hurdal verk og Hurdal Bygdetun er ett av flere arrangementer i Historielagets program for 2024.
Tidlig i september reiser vi til Hurdal og får høre om Hurdal verks historie fortalt av tidligere rektor ved
Hurdal verk folkehøgskole, John Petter Stangeland (bildet). Han har skrevet historien om verket som
går tilbake til 1755.

 

Vi har også lagt opp til besøk og omvisning på Rotnes Bruk, i jødisk museum og den jødiske synagogen
i Oslo. Dessuten har vi medlemstur til Østfold, tradisjonell orkidétur til Slåttemyra og spasertur med
presentasjon av digitalt lokalhistorisk vandringsspill ved Hakadal verk.

To møter er allerede arrangert i januar og februar, og snart blir det nytt foredragsmøte om
bergverksdrift i Nittedal.
Det skjer torsdag 14. mars i Lillesalen Flammen.

Les mer om de planlagte aktivitetenei aktivitetskalenderen

Historielaget er også aktivt med i interimsstyret for Bygdetun ved Hagen skole 1880.
Les mer om bygdetunets program på Facebook.

Allerede søndag 17. mars holdes bygdesamlinga åpen for besøkende. Foruten kaffe- og vaffelsalg,
blir det foredrag ved Ørnulf Martinsen om Bratlies skismøring. Den ble skapt her i Nittedal tidlig på
1900-tallet og ble etter hvert en av de mest brukte skismøringene  her til lands.