Gjenvalg og ros på årsmøtet

Gjenvalg og ros på årsmøtet


Onsdag 28. februar 2024 holdt Nittedal Historielag sitt årsmøte i Lillesalen i Flammen.
Etter å ha presentert årsmelding og regnskap for 2023 og programmet for 2024-25, fikk styret ros og applaus fra omkring 50 deltakere.


Møtet ble åpnet med ett minutts stillhet til minne om mangeårig leder og styremedlem,
Tom Christophersen, som døde 17. juni 2023.

Vi behandlet disse årsmøtesakene:

1. Årsmelding
2. Regnskap
3. Valg.
4. Kontingentfastsettelse
5. Innkomne forslag
6. Forslag til program for 2024/25

 

1. Årsmeldingen for 2023 ble godkjent. Forslag til meldingen var tidligere sendt ut.

2. Revidert regnskap ble lagt fram og godkjent. Økonomien er meget god. Årets regnskap viser et overskudd på kr 55 213,21.

3. Valg:
Innstillingen fra valgkomiteen ble fulgt. Alle forslag ble vedtatt ved akklamasjon.

Per Bjørn Lotherington ble gjenvalgt som styreleder for ett år og som styremedlem for to år.

Følgende styremedlemmer ble valgt: 
Oddbjørn Farkvam (gjenvalgt for to år)
Erling Birkedal (ny - valgt for to år) og Rolf Hexeberg (ny - valgt for ett år).

Jorunn Andersen var ikke på valg i år.

Varamedlemmer er valgt for ett år: Thorleif Henriksen og Rune Winum.
Revisorene Arvid Ruus og Gro Knai ble begge gjenvalgt.
Nytt medlem i valgkomiteen etter Alfred Kirkeby, ble Per Kristen Gisleberg (2 år).
Gunor Skøyen sitter i ett år til.


4. Kontingentfastsettelse. Styret foreslo uendret kontingent, kr. 250 per år.
Forslaget ble godkjent.

5. Innkomne forslag. Ingen forslag meldt inn.

6. Forslag til program for 2024/25. Program for årets aktiviteter ble presentert.
Styret mottok ros og applaus for innholdsrikt program som kan leses under «Aktiviteter»  

Det neste møtet i Historielaget er allerede torsdag 14. mars kl 18.30 i Lillesalen, Flammen.
Rune Fjellvang holder foredrag om bergverksdrift i Nittedal.

Styret minnet også om påmeldingsfristen til årets medlemstur som går til Østfold i dagene 22. til 24. mai.
Fristen er 1. mars.

I kaffepausen var det god tid til å snakke med kjente og nyte kaffe og kringle.

Foredragsholderne Erik Andrew og Arvid Ruus blir takket av styreleder
Per Bjørn Lotherington. (Foto: Oddbjørn Farkvam)

Åpent møte om Jensrud i Lillomarka og Moltun ved Sørli

Etter årsmøtet holdt Erik Andrew og Arvid Ruus foredrag om husmannsplassen Jensrud og
eiendommen Moltun.

Andrew gjennomgikk Jensruds historie, og hvordan den er brukt i nyere tid. Den gamle
husmannsplassen er nå godt vedlikeholdt i kommunalt eie. Staven 4 H og Turkameratene
Nittedal Turlag har inngått en bruksavtale med Nittedal Eiendom, og plassen er blitt et populært
turmål særlig for barnefamilier. Den har et hovedhus, som Staven 4H disponerer, og ei gammel
kurvmakerstue, som Turlaget disponerer, en godkjent bålplass, et mikrobibliotek med
hovedsakelig barnebøker. Og ny utedo. 

Arvid Ruus tok så for seg den spesielle historien om hvordan de to eiendommene Jensrud og Moltun
ble overtatt av kommunen på 1960-tallet. De var gitt i testamentarisk gave til kommunen, men
kommunestyret vegret seg. Jensrud hadde forutsatt at en nærstående kvinne skulle ha bruksrett
til eiendommene i hele sin levetid, mens kommunen måtte ta ansvar for vedlikeholdet, uten å få
full bruksrett. Ved hjelp av en grundig juridisk utredning av den viden kjente Jens Chr. Hauge
og åra som gikk, ble til slutt gaven akseptert, noe mange kan glede seg over i dag: Jensrud
et populært og mye brukt turmål som er åpent for allmennheten og på eiendommen Moltun
er det bygd en stor barnehage!