Foredrag bre-arkeologi av Espen Finstad 26.10.2021

Foredrag bre-arkeologi av Espen Finstad 26.10.2021

Publisert av Oddbjørn Farkvam den 26.10.21. Oppdatert 05.12.22.

I mer enn ni tusen har menneskene jaktet på reisdyr og satt spor etter seg i fjellet.  Med klimaendringene smelter snøfonnene i høyfjellet raskt, og det bringer frem skjulte skatter fra fortiden, – en gammel sko, en kjortel og jaktutstyr. 

I dette foredraget fortalte Nittedøl og arkeolog Espen Finstad fra Innlandet fylkeskommune om arbeidene med å redde disse skattene fra å forsvinne for alltid og sørger for at de blir bevart for ettertiden. 

Arbeidene har vakt internasjonal interesse, og er bla. publisert i National Geographic samt i  en rekke aviser og tidsskrifter.  

Foredraget ble avholdt tirsdag 26.oktober i  Lillesalen Flammen og samlet over 30 tilhørere.