Et glassverk dypt inne i skogen

Et glassverk dypt inne i skogen

Publisert av Per Bjørn Lotherington den 02.07.23.

Mye historie gjør Hurdal verk verdt et besøk. Det kan gjerne kombineres med et besøk til
Hurdal Museum Hulderhaugen.

 

Verket ligger i idylliske omgivelser, ca. 80 km fra Hakadal. Det ble etablert «lengst inne i bortgjemte skove»
som det het da kongen beordret opprettelsen i 1755.

Plasseringen var viktig. Tømmer som ble tatt ut i dype skoger, langt fra kysten, kunne godt brukes til å
varme glassovner uten å ødelegge for den viktige trelasteksporten som hentet tømmer i de mer kystnære strøk.  

Glassverket var virksomt fram til 1895, og området er seinere brukt til forskjellige formål. Nå er det en
kristen folkehøgskole.

 

Hovedbygningen huser i dag Hurdal Verk følkehøgskole.

 

Gjøvikbanen førte til nedleggelsen

Ved glassverket ble det produsert kronglass til vinduer og drikkeglass. Glassverket var en del av
«Interessentskapet for Hurdal, Biri og Hadeland Glasværker», selskapet som seinere ble Christiania Glasmagasin,
forteller Wikipedia. Da produksjonen ble nedlagt, ble det begrunnet med at Gjøvikbanen ikke ble lagt om Hurdal,
ifølge Aftenposten historie.

 

Tidligere rektor og nå forfatter John Petter Stangeland forteller om glassproduksjonen ved Hurdal verk.
Bildet er fra årsmøtet i Romerike Historielag, og lederen, Tom Halvorsen, var blant mange som fulgte
interessert med.

600 tysk-norske barn født

Etter at glassproduksjonen ble nedlagt og fram til 2. verdenskrig ble stedet brukt som herregård og hotell.
Under krigen brukte tyskerne det som Mutterheim i sitt Lebensbornprogram.

I løpet av krigen ble det født 600 barn med tyske fedre og norske mødre her, forteller John Petter
Stangeland som har skrevet Hurdal Verks historie, utgitt i 2020.

Les mer om boka Hurdal Verks historie

 

Små tysk-norske barn i barnevogner luftes på tunet ved Mutterheim Hurdal.