Erik Aaraas forteller om gardsdrift på 1950-tallet

Erik Aaraas forteller om gardsdrift på 1950-tallet

Publisert av Per Bjørn Lotherington den 05.05.23. Oppdatert 03.07.23.

Onsdag 10. mai i Lillesalen Flammen arrangerer vi møtet om gardsdrift på 1950-tallet
da Historielaget ble stiftet.
Merk datoen - i annonsen i Varingen er det oppgitt feil dato.

Jordbruket gjennomgikk en rivende utvikling på 1950-tallet. I Nittedal som i landet for øvrig.

I begynnelsen av tiåret var det vanlig at hesten tok de tyngste børene, den trakk lass og den trakk plog,
mens traktoren gradvis tok over i løpet av tiåret. Antallet traktorer på gardene i Nittedal ble doblet
gjennom 1950-tallet, fra 50 til 100 da 1950-tallet gikk mot slutten.

Den gang var det også vanlig at skolebarn var med i potetplukking, de hadde «potetferie»,
og fikk både et avbrekk fra vanlig skole og en anledning til å tjene noen kroner. Nå er «potetferie»
sjelden i bruk, det er rett og slett bare en skoleferie som alle andre.

Dette og mye annet om gardsdrift på 1950-tallet kan du få høre om i
et møte Nittedal Historielag arrangerer onsdag 10. mai.
Der forteller Erik Aaraas om hvordan det var å drive gard i Nittedal på den tida da historielaget ble stiftet.
Han og kona Bjørg drev familiegarden Aaraas fra 1964 til 2003 da sønnen Olav og svigerdatter Margrethe overtok.

Dette er ett av fire temamøter om Nittedal på 1950-tallet som er en del av markeringen av
Historielagets 70 års jubileum.

 

Ivar Aaraas og Blakken kjører «lo» det vil si kornnek som skal treskes på låven.